Учебный процесс

АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ

Оқу үрдісінің кестесі

Оқу жұмыс жоспары (МББ) 5В030100-Құқұқтану

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН (ПОӘК) ҚҰРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

КӘСІПТІК ІС-ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ

 

Типовой методической рекомендации и положение

Курстық жұмыс

Дипломдық жұмыс

Магистрлік диссертация

СӨЖ және ОБСӨЖ

Силлабус

Жазбаша және ауызша емтихандарды өткізу туралы ереже

 

Каталог элективных дисциплин (КЭД)

КЭД 5В060200-Информатика

КЭД 5В010900-Математика

КЭД 5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология

КЭД 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

КЭД 5B050600-Экономика

КЭД 5В012000-Кәсіптік оқыту

КЭД 5В010600 – Музыкалы білім

КЭД 5В042100 - Дизайн

КЭД 5В011300 – Биология

КЭД 5В011200 – Химия

КЭД 5В060800 – Экология

КЭД 5В030100-Құқықтану

КЭД 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

КЭД 5В011600 География

КЭД 5В011400 Тарих

КЭД 5В010300 Педагогика және психология

КЭД 5В010800 - Дене шынықтыру және спорт

КЭД 5В011900 - Шетел тілі

КЭД 5В050900 – Қаржы

КЭД 5В050800 – Есеп және аудит

КЭД 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

 

Oфис регистратор

Анықтама жол-сілтеме

Академиялық күнтізбе

Офис-тіркеу бөлімінің ережесі

Эдвайзер туралы ереже

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫН ӘЗІРЛЕУ ҚАҒИДАСЫ

 

Учебно методический комплекс

5В050600-Экономика

5В050900-5B050800-Қаржы және Есеп

Пәндік оқу әдістемелік кешені

 

Модульная образовательная программа

Модульдік білім беру бағдарламасы

5В030100-Құқықтану

5В011300-Биология