ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР, ЖАС ҒАЛЫМДАР ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАР!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР, ЖАС ҒАЛЫМДАР ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАР!

 

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінде 2018 жылдың 26-27 сәуір күндері өткізілетін «Рухани жаңғыру: Ұлттық сана, туған жер, білім және мәдениет» атты республикалық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

 

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша жұмыс жасайды:

1. Педагогика және психология ғылымдары

2. Филология ғылымдары

3. Жаратылыстану ғылымдары

4. Әлеуметтік-қоғамдық ғылымдар

5. Өнер, мәдениеттану және спорт

6. Экономика ғылымдары

7. Физикалық және техникалық ғылымдар

8  Заң ғылымдары

 

Конференция: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтеді.

Студенттер, жас ғалымдар және оқушыларға арналған конференция жинақтарыңда жариялауға ұсынатын баяндама тезистеріне қойылатын талаптар:

Баяндама мәтіні Microsoft Word редакторында терілуі тиіс;

Шеттік: сол жағы – 3 см, қалғандары – 2 см

Шрифт өлшемдері:

Баяндама мәтіні – 12 п., формулалар, кесте, сызбалар – 12 п., әдебиеттер тізімі – 12 п.

резюме – 11 п.

Шрифт түрі: TIMES NEW ROMAN

Жоларалық қашықтық – 1, жаңа жол бойынша шегініс – 1 см

Материал төмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші жолда ӘОЖ көрсетіледі, бір жол төмен – бас әріптермен баяндама тақырыбы (қою қаріппен), бір жол төмен –студенттің, жас ғалымның және оқушының тегі және аты-жөні, оқу тобы, бір жол төмен – ғылыми жетекшісінің аты-жөні, тегі және ғылыми дәрежесі мен атағы,  мекеме, қала және ел атауы беріледі (үлгісі қосымша тіркелген):

 

Баяндама дайындау үлгісі:

ӘОЖ (11 пт.)

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН ДАМЫТУ (12 пт.)

 

Ибраева Э.К. – БГ-211 тобының студенті (11 пт.)

 

Ғылыми жетекші: Кобжасарова С.А.– т.ғ.к., доцент (11 пт.)

 

Халықаралық гуманитарлық техникалық университеті, Шымкент (11 пт.)

 

Резюме (11 пт)

Summary(11 пт)

 

Баяндаманың негізгі мәтіні (12 пт.)

             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Әдебиеттер: (12 пт.)

 

 

Әдебиеттер тізімі тік жақша түрінде [1, 2 б.] мәтіндегі реті бойынша көрсетіледі. Автоматты нөмірлеу түрін қолдануға болмайды.

Баяндама мәтіні мен автордың өтініші бір файлда беріледі және файлдың атауы бірінші автордың фамилиясымен сай келуі қажет. Баяндамада авторлар саны үш адамнан, ал көлемі 3-5 беттен  аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түпнұсқа болып саналады және редакциялауға жатпайды. Конференция баяндамаларының жинағы тікелей көшіру арқылы дайындалады, баяндама мәтініне автор жауапты.

Көрсетілген мерзімнен кешіккен немесе аталған талаптарға сай келмейтін материалдар жариялауға қабылданбайды, қаралмайды және қайтарылмайды.

Конференцияға қатысу үшін өтініш және баяндама мәтіні баспа түрінде және электрондық нұсқасы (1 дана) және ұйымдастыру жарнасы 2500 теңге көлемінде төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық пошта erkesapash@mail.ru немесе төмендегі мекен-жайға: 160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі 80 үй, Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, 203 ғылым бөлімінде 2018 жылдың 15 сәуірге дейін қабылданады. Конференцияға жауапты: Еркебаева Сапаркүл Өміртайқызы. тел: 8-771-325-44-85.  

 

  Өтініш үлгісі:

Өтініш

1.

Қатысушының аты-жөні (толығымен)

 

2.

Қатысушының дәрежесі (студент, магистрант, докторант, жас ғалым, оқытушы)

 

3.

Баяндама тақырыбы

 

4.

Секциясы

 

5.

Мекен жайы, телефон, e-mail 

 

6.

Оқу орны, ұйымның атауы

 

7.

Қатысу түрі

 

  8.

Керекті техникалық құралдар

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды сұраймыз:

Телефон: +7(7252) 37-12-87  E-mail: erkesapash@mail.ru, 8-771-325-44-85

Факс: +7(7252) 37-12-86

Қаржы реквизиттері: 

РНН: 582200014805

ИИК: KZ389260801114254000

АО: Казкоммерцбанк

«Халықаралық гуманитарлық техникалық университет» ЖШС

БИК:  KZKOKZKX

БИН:  980440003151

КБе:    17

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ САНА, ТУҒАН ЖЕР, БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» АТТЫ СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ САНА, ТУҒАН ЖЕР, БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» АТТЫ СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

 Ұйымдастыру комитеті