Электрондық ресурстар

Электрондық кітапхананың жалпы қорының көлемі 3736 атаудан тұрады, оның ішінде 3192 атау мемлекеттік тілде,. Электрондық кітапхананың құрамында:

  • медиатека ( электрондық тасымалдағыш басылымдар қоры : CD, DVD – диск, видеокассета);
  • «КАБИС» негізінде құрылған өзіндік толық мәтіндер коллекциясы;
  • Республикалық жоғары оқу орындары аралық электронды кітапханасының ресурстарымен келісім-шарт арқылы  пайдалану
  •  

ХГТУ-да  оқушыларды мамандықтардың оқу жоспары пәндері бойынша, электрондық ғылыми және білім беру ресурстарына қол жетімділікті қамтамасыз етуілуі ,  ҚР Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес (пр.№391 17.06.2015ж ), 61 % құрайды (электрондық қор 15183 бірлікте), бұл оқылатын пәндердің 40 %  норматив талаптарына сәйкес келеді. Электрондық кітапханада қойылған барлық оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар оқу үрдісінде пайдаланылады және негізгі немесе қосымша әдебиеттер түрінде жұмыс жоспарында келтірілген

Электронды оқу құралдары