Өнер

Оқу құралы композиция кұру мәселесіне жаңаша көзқараспен түзілген. Оқу құралында архитектура композициясын стильдік жобалау жолдары корсетілген , оған әлемдік тәжерибеден мысалдар келтірілген. Оқу процесіде композицияны практикалық тәжірибеден өткен көрнекі тәсілдермен, логикалық  жүйемен орындау бағыты көрсетілген. Үлгі ретінде студенттер орындаған жұмыстар берілген. Оқу құралындағы лекциялық, практикалық; сабақтар өз бетінше оқуға  қолайлы түрде баяндалған.

 

 

 

Әдістемелік нұсқауда компьютерде графикалық ақпаратты көрсету тәсілдері, түсті көрсету тәсілдері,векторлық және растрлық графикамен жұмыс істейтін бағдарламалар, компьютерлік геометрия, жасырылған сызықтар мен беттерді жою алгоритмдері беттерді бояу әдістері, графикалық стандарттар және кітаханалармен жұмыс ітеу, компьютерлік графиканың аппараттық кұралдары қарастырылған. Пән таңдау бойынша компонент болып табылады.

 

 

5ВО10600 - Музыкалық білім мамандығының күндізгі, сыртқы және кешкі оқу түрінде оқитын студенттері үшін «Шетел музыкасының тарихы» пәнінен лекция жинағы. Шымкент: Халықаралық гуманитарлық, техникалық университеті 2016ж„ 78 бет.

Лекция жинағы «Шетел музыкасының тарихы» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сай кұрылып, курстың барлық қажетті мәліметтерін қамтиды.

 

 

Әдістемелік нұсқау «Дизайн саласындағы нысандарды жобалау II» пәнінің оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және курстың барлық практикалық сабақтар тақырыптарын орындауға қажетті мәліметтер енгізілген. Әдістемелік нұсқау Дизайн мамандығының студенттеріне арналған.

 

              Оқу әдістемелік құрал «Түс тану» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасына сәйкес құрылып,курстың лекция семинар сабақтарының тақырыптарын орындауға арналған қажетті мағұлматтарды қамтиды.

          Оқу әдістемелік құрал «5В042100-Дизайн» мамандығының күндізгі оқу түріндегі студенттер үшін арналған.

 

         Әдістемелік нұсқау «Дизайн саласындағы нысандарды жобалау III» пәнінің оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және курстың барлық практикалық сабақтар тақырыптарын орындауға қажетті мәліметтер енгізілген. Әдістемелік нұсқау Дизайн мамандығының студенттеріне арналған.