Экономика

Сабенова Б.Н. Ищанов  А.У. Көкенова А.Т. Таласов М.Ж.  С12 Экономикалық мәліметтерді талдау.Оқу құралы,Шымкент,2017-136бет.

      Мәліметтерді талдау нарықтық жүйесіндегі кәсіпорындарды бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолында басты құрал болып табылады.Оның көмегімен экономикалық тепе-теңдікті тұрақтандыруға және экономикалық өзгерістерге талдау жасау арқылы әлеуметтік-экономикалық қөрсеткіштерге дұрыс баға беруге уйретеді.Мәліметтерді талдау арқылы студеттер білім алып,оның әдістерін меңгеруіне және экономиканы жоспарлау бойынша іс-әрекеттерін қорытындылауға,статистикалық мәліметтердің заңдылықтарына байланысты модельднрдін тұрғызуға көмектеседі.

    Экономика мамандығының студенттеріне арналған.

Оқу-әдістемелік құрал «Логистика негіздері)пәнінің практикалық сабақтарын жүргізуге де кажетті барлық мәліметтерді қамтиды. Лекциялар жинағы 5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған.

Оқу-әдістемелік құралында әр бір тақырып бойышна лекцияньң жоспарын және теориялық материалды, білімін бақылауға арналған сұрақтарды, қолданылған әдебиеттер тізімін қамтиды.

 

 

Банк тәуекелдері.Оқу құралы. Қөқенова А.Т. Мурат.А. –Шымкент2017ж-108бет.

   Мемлекетте банктер негізгі қаржы экономикалық институттар болуына байлынысты олардың қызметі экономиканың тұрақсыз даму жағдайында қарастырылу маңызды болып келеді.Барлық банктік операциялар олардың жүргізілу тіуекелділігімен байлынысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу және қадағалаудың барлық порцесінде коммерциялық банктер тәуекелін қарастыру және оны басқару ең қажетті мәселе болып келеді.