Студенттердің іс-тәжірибесі

«Қаржы және есеп» кафедрасының іс-тәжірибе ұйымдастыру және өткізу бойын шажұмысы:

  1. 5В050900-Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтардың ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру Стандарттары мен 2013 жылғы типтік оқу бағдарламасына сәйкес оқу тәжірбесі 2 курс 4 семестрде, өндірістік-диплом алдытәжірибе 4 курс 8 семес трдеқарастырылған. Соңғы 2016 жылдағы типтік оқу бағдарламалардың талаптарына сәйкес күндізгі, сыртқы бөлімс туденттердің тәжірибеден өтуі үздіксіз 2, 3, 4 курстарда басталады. 2 курстаөқу, 3 курста өндірістік, 4 курста диплом алдыөтеді.
  2. Оқу жылының басында әртәжірибе түрінің ерекшеліктері ескеріліп,  студенттер үшін тәжірбеден өтуге арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқаулар, ережелер талқыланып факультеттің ғылыми –әдістемелік кеңесінде бекітіледі.
  3. Келесі қадам тәжірибе өту базаларын анықтау, келісім шарттартүзу. «Қаржыжәнеесеп» кафедрасында 2014-2015 оқу жылынан бастап үш оқу жылына төменгі кәсіпорындармен студенттердің іс-тәжірибеден өту бойынша келісім шарттар түзілген:

 

1. Банк Каспийский, Шымкент қ.

2. ОҚО.Сарыағаш ауд. Экономика және қаржы бөлімі. ММ

3. ЖШС «Велмаст». Шымкент қ.

4. ЖШС «Алтын даму». Шымкент қ.

5. «Ниет» мүгедектерқоғамы». Шымкент қ

6. ОҚО АО ДСС НБК «Казинстрах» Шымкент қ

7. Ипотекалық компания. Шымкент қ.

8. ЖШС «Нияткер» Шымкент қ.

9. ЖШС «Дина». Шымкент қ

10. «Корпорация Батсу». Шымкент қ.

11. ЖШС «Шын құрылыс». Шымкент қ.

12. ЖШС «ҚР» GIO-PROJEHT» Шымкент қ.

13. АҚ « Казкоммерцбанк» Шымкент қ.

14. АТФ банкі. Сарыағаш қаласы. ОҚО.

15. ТОО «Корпорация Ақ-Алтын» ЖШС.ОҚО.

16. ОҚО Әл-Фараби ауд. Бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы. ММ

17. ТОО «Польско- Казахстанский Центр Бизнеса Томирис». Шымкент қ.

18. Шымкент қ. Әкімшілігі. Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі.

 

4. Кәсіптік іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу жұмыстары.

 

  1. Бұл базалар тізіміне әр өқу жылында студенттердің өз қалауларына және кәсіпорындардан түскен сұраныстарға байланысты өзгерістер еңгізіліп тұрады.
  2. Студенттерді  тәжірибеге жіберу алдында ұйымдастыруға арналған отырыс өтеді және базаларға бекіту студенттің таңдаған диплом  жұмысының тақырыбына сәйкестіріледі.
  3. Тәжірибе өтубарысында жауапты оқытушы студенттерді  тексеріп, өту орнындағы жетекші мен тығыз байланыста пікір алмасып отырады.
  4. Кафедра мәжілісінде тәжірибе есебін қабылдау кестесі, комиссия құрамы белгіленіп өкім түзіледі.
  5. Тәжірбеден өту нәтижесі бойынша конференция ұйымдастырылып өткізіліп тұрады. Конференцияда теория мен практиканы ұштастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар қабылданады.