Тәрбие жұмыстары

Оқу процесінің барысында тәрбие жұмысының жоғарғы оқу орындарының бекітілген стандарттарына сәйкес білікті мамандарды даярлауда, студенттерге оқытушылармен берілетін тәрбиежұмысының алатын орны ерекше және оны атқару әрбір оқытушының міндеті болып табылады. Тәрбие жұмысы оқу процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл жұмыс білімалушылардың ой-өрісін кеңейтуге, мәдениетін көтеруге, патриоттық сезімін нығайтуға, ортаны сыйлау қасиетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Оқу жылында «Қаржы және есеп» кафедрасында аға тәлімгер болып Р.А.Каукешова  бекітілді.

Тәрбие жұмысының жоғарғы оқуорын дарының талаптарына сәйкес атқарылуы мақсатында жоспар негізінде 9 тараудан тұратын бағытпен жасалды.Тәрбие жұмысының жоспары кезекті кафедра мәжілісінде талқыланып,  факультет  кеңесінде  бекітілді.

Әр оқу жылы жалпы тәрбие жұмысының жоспары бекітіледі және 9 бағыт бойыншажүзегеасырылады:

  1. Ұйымдастыружәнежоспарлау;
  2. Қоғамдықтәрбие;
  3. Адамгершілікруханитәрбие;
  4. Салауаттыөмірсалтынқалыптастыру;
  5. Эстетикалықтәрбие;
  6. Экологиялықтәрбие;
  7. Ұлттықруханижәнепатриоттықтәрбие;
  8. Құқықтықтәрбие;
  9. Мамандыққа баулу бағыты;
Топтар
Курс
Эдвайзердің (аты-жөні)
«Қаржы» мамандығыбойынша
1
ҚЖ-116
1 курс
Онгарова Г.Т.
2
ҚЖ-115
2 курс
Батырбаева Б.З.
3
ҚЖ-114
3 курс
Егембердиев М.С
4
ҚЖ-113
4 курс
Каукешова Р.А.

 

Топтар
Курс
Эдвайзердің (аты-жөні)
«Есеп және аудит» мамандығыбойынша
1
ЕА-116
1 курс
Онгарова Г.Т.
2
ЕА-115
2 курс
Башпанов Ө.Р.
3
ЕА-114
3 курс
Егембердиев М.С.
4
ЕА-113
4 курс
Башпанов Ө.Р.