Оқу әдістемелік жұмыстар

«Қаржы және есеп» кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы әр оқу жылына бекітіліп,  жоспарға сәйкес атқарылып отырады.    

    Кафедра  оқытушылары ғылыми-әдістемелік семинарларда кредиттік оқу жүйесінде, оқу процесіне инновациялық технологияларды ендіру жүйесінде, инклюзивті білім беру үрдісінде жүріп жатқан жаңалықтарға арналған отырыстар өткізеді.

Өткізілетін пәндерден білім алушылардың танымдық қасиеттерін көтеру мақсатында әр пән бойынша оқу-әдістемелік кешен жасалған. Кешен пәннің оқу бағдарламасын, оқу-жұмыс жоспарын, силлабусты, лекция жиынтығын, әр сабақ түрін өткізуге арналған әдістемелік нұсқауларды, курстық жұмысты бойынша әдістемелік нұсқауларды, аралық бақылау сұрақтарын, қорытынды аттестациялау сұрақтарын, тарату құжаттарын, пәннің оқулықтармен қамтамасыз ету картасын және т.б. құжаттарды қамтиды.

5В050900 – «Қаржы», 5В050800 – «Есеп және аудит» мамандықтарының Мемлекеттік стандартарында қарастырылған міндетті пәндер пәннің бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Таңдау компаненті пәндері бойынша кафедрада әр оқу жылына «Элективті пәндер каталогы» жасалынады және бұл каталог студенттердің таңдауы бойынша өзгертіліп, толықтырылып тұрады.

     ПОҚ интербелсенді оқытуды кеңінен пайдалануға студенттерді білімді меңгеру және өңдеу процесіне енгізуге мүмкіндік беретін болғандықтан пәннің мазмұнын тиімді меңгеру мақсатында кафедрамыздың профессор-оқытушылары электронды поштаны кеңінен қолдана алады.

    2016-2017 оқу жылында  «Құқықтану» кафедрасында жүргізілген  пәндері  бойынша оқу-әдістемелік құжаттармен және оқулықтармен қамтамасыз етілген.

  

2016-2017 оқу жылына оқу-әдістемелік семинардың жоспары төмендегідей:

 

Семинар тақырыбы

Өткізутүрі

ПОҚ аты-жөні

Өткізумерзімі

«Корпоративті қаржы» пәнінен лекция сабақтарын ұйымдастыру ерекшеліктері

Семинар

Магистр,аға оқытушы Абилгазиев Ш.Е.

Қазан 2016

Кафедрада ОБСӨЖ – СӨЖ-ді өткізу технологиясын жетілдіру мәселелері

Семинар

Магистр, аға оқытушы Батырбаева Б.З.

Желтоқсан 2016

Бухгалтелік есеп жүйелеріндегі өзгерістер, оларды оқыту процесіне енгізу мәселелері

Семинар

Аға оқытушы

Башпанов Ө.Р.

Ақпан

2017

Жаңа оқыту жүйесіндегі инновациялық технологиялар, оларды пайдалану мүмкіндіктері

Семинар

э.ғ.к., доцент Балабекова Д.Б

Наурыз,

2017

 

 

2016-2017 оқу жылындағы ПОҚ өзара сабаққа қатысу кестесі.

 

Дәріс өткізуші

Қызметі

Қатысушы құрамы

Өткізу мерзімі

Дәріс түрі

 

І семестр

1

Усупов Т.Ю.

э.ғ.к., доцент

Балабекова Д.Б.

Башпанов Ө.Р.

Онгарова Г.Т.

қыркүйек

лекция

2

Қлышбаева З.А.

э.ғ.к., аға оқытушы

Балабекова Д.Б.

Батырбаева Б.З.

Каукешова Р.А.

қазан

лекция

3

Бекманова Н.М.

э.ғ.к., аға оқытушы

Балабекова Д.Б.

Егембердиев М.С.

Башпанов Ө.Р.

қараша

лекция

ІІ семестр

4

Абилгазиева Ж.Е.

э.ғ.к., аға оқытушы

Балабекова Д.Б.

Онгарова Г.Т.

Батырбаева Б.З.

наурыз

лекция

5

Әбілқасым А.Б.

э.ғ.к., аға оқытушы

Балабекова Д.Б.

Каукешова Р.А.

Егембердиев М.С

сәуір

лекция

6

Башпанов Ө.Р.

аға оқытушы

Балабекова Д.Б.

Онгарова Г.Т.

Батырбаева Б.З.

мамыр

лекция

 

2016-2017 оқужылындаөткізілетінашықсабақтартізімі.

 

Аты-жөні

Қызметі

Мерзімі

Сабақ түрі

Пәні

Тобы

І Семестр

1

Онгарова Г.Т.

магистр, аға оқытушы

қыркүйек

лекция

Шет мемлекеттер салығы

ҚЖ-113

2

Батырбаева Б.З.

магистр, аға оқытушы

қараша

лекция

Қаржы

ЕА-115

ІІ Семестр

1

Әбілқасым А.Б.

э.ғ.к., аға оқытушы

Наурыз

лекция

Бухгалтерлік есеп

ҚЖ -115

2

Каукешова Р.А.

магистр, аға оқытушы

Сәуір

лекция

Қаржы нарығы және делдалдар

ЕА-115