Оқу процесі

АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ

Оқу үрдісінің кестесі

Оқу жұмыс жоспары (МББ) 5В030100-Құқұқтану

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН (ПОӘК) ҚҰРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

КӘСІПТІК ІС-ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ

 

Үлгілік әдістемелік нұсқау және ереже

Курстық жұмыс

Дипломдық жұмыс

Магистрлік диссертация

СӨЖ және ОБСӨЖ

Силлабус

Жазбаша және ауызша емтихандарды өткізу туралы ереже

 

Элективті пәннің каталогі (ЭПК)

КЭД 5В060200-Информатика

КЭД 5В010900-Математика

КЭД 5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология

КЭД 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

КЭД 5B050600-Экономика

КЭД 5В012000-Кәсіптік оқыту

КЭД 5В010600 – Музыкалы білім

КЭД 5В042100 - Дизайн

КЭД 5В011300 – Биология

КЭД 5В011200 – Химия

КЭД 5В060800 – Экология

КЭД 5В030100-Құқықтану

КЭД 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

КЭД 5В011600 География

КЭД 5В011400 Тарих

КЭД 5В010300 Педагогика және психология

КЭД 5В010800 - Дене шынықтыру және спорт

КЭД 5В011900 - Шетел тілі

КЭД 5В050900 – Қаржы

КЭД 5В050800 – Есеп және аудит

КЭД 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

 

Офис-тіркеу бөлімі

Анықтама жол-сілтеме

Академиялық күнтізбе

Офис-тіркеу бөлімінің ережесі

Эдвайзер туралы ереже

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫН ӘЗІРЛЕУ ҚАҒИДАСЫ

 

Оқу-әдістемелік кешен

5В050600-Экономика

5В050900-5B050800-Қаржы және Есеп

Пәндік оқу әдістемелік кешені

 

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Модульдік білім беру бағдарламасы

5В030100-Құқықтану

5В011300-Биология