Стратегиялық даму жоспары

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Миссия

ҚР аймақтарында  жұмыс берушілерінің барлық талаптарына сай жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрлерді дайындау мақсатында инновациялық технология негізінде білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.

Келешек

Университет қызметінің барлық бағыттарында корпоративтік жүйенің тиімді жолдарына ие бола отырып,  алдыңғы қатарлы озық әдістер мен технологияларды импорттаушы және  тиімді   қолданушы  ретінде,  әлемдік  деңгейдегі   бәсекеге   қабілетті  жоғары білімді мамандарды дайындайтын оңтүстік аймақтағы жоғары деңгейдегі білім беретін университетіне айналу.

Мақсат

Барлық деңгейдегі тұтынушыларға сапалы білім беру негізінде қоғам мен мемлекетік мүдде қажеттілігіне сай білікті кәсіби мамандарды дайындауды белгілейді

2016-2020 жылдарға арналған Халықаралаық гуманитарлық-техникалық университетінің дамуының стратегиялық жоспарында 3 стратегиялық бағыттары мен мақсаттары анықталған:

1 стратегиялық бағыт.
       

1 СБ: Сапалы білім беру қызметтерін және бәсекеге қабілетті кәсіптік мамандар даярлауды қамтамасыз ету.

 

 

1.1 мақсат. 

1.1 СМқ: Біліктілігінің деңгейі бойынша дамып отырған ішкі нарық мұқтаждықтарына және халықаралық стандарттар мен талаптарына жауап бере алатын кәсіби кадрларды дайындау.

2 стратегиялық бағыт.

2 СБ: Өңірдің және елдің экономикасы мен әлеуметтік саласы басымдық салаларын ғылыми қамтамасыз ету.

2.1  мақсат. 

2.1 СМқ: Өңірдің және елдің тұрақты инновациялық дамуы үшін іргелі зерттеулер базасында университеттың білімі мен білім беру инновациялық технологияларының бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысқа ие болуына қол жеткізу.

3 стратегиялық бағыт. 

3 СБ: Адам капиталының маңызды сипаттамалары ретінде маманның бойында азамат және патриот, тарихи үрдісті жасаушы және өзінің өзектілігін дамыта білетін тұлға қасиеттерін қалыптастыру үшін жағдай жасау.

 

3.1  мақсат.  

3.1 СМқ: Кәсіптік және әлеуметтік құзыреттілігіне ие азамат пен патриоттың өзіне сенімді және бәсекеге қабілетті тұлғасын тәрбиелеу.

 

ХГТУ стратегиялық даму жоспары

ХГТУ стратегиялық даму жоспары