Профессор оқытушы құрамы

«Педагогика және психология» кафедрасында 2016 – 2017 оқу жылында  34  профессор-оқытушылары қызмет атқаруда. оның ішінде ғылым докторы-2, 18-ғылым кандидаты, 2 магистр аға  оқытушы, 8 магистр мен 2 білікті  аға оқытушы  және  2 оқытушы және лаборант 1 жұмыс істейді.

Ғылыми дәрежелері және атақтары бар ПОҚ-ның саны 60,71 %-ды құрады. Ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылардың орташа жас көлемі – 46 жас.