Ғылыми жұмыстар

Студенттік ғылым ОҒӨК (УНПК) РМК ОҚФ «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты», «Химиялық және мұнайхимиялық өндіріс қауіпсіздігін ғылыми-зерттеу орталығы» ММК, ОҚО бойынша ҚР Техникалық реттеу және метрология комитетінің департаменті базасында мамандық пәндері бойынша практикалық және зертханалық сабақтар өткізіледі. Ғылыми бағыттар Кафедраның ғылыми жұмысы мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі: - интегрирленген менеджмент жүйесі негізінде кәсіпорындар мен ұйымдарды басқару әдістемесін әзірлеу - жылуалмасу аппараттарында тұтқыр жылу тасымалдағыштардың ағу заңдылығын зерттеу.

Ғылыми жұмыстар