Құрметті халықаралық гуманитарлық- техникалық университетінің профессор-оқытушылар қауымы, ұстаздар, магистранттар және ізденушілер!

Құрметті халықаралық гуманитарлық- техникалық университетінің профессор-оқытушылар қауымы, ұстаздар, магистранттар және ізденушілер! 2016 жылдың 17 қараша күні «ҰҒТАО» АҚ Оңтүстік Қазақстан филиалы Thomson Reuters компаниясының Web of Science шетелдік деректер қоры бойынша «Журналды іріктеу: импакт-факторы бар журналды қалай табу және алақол басылымдардан сақтану» тақырыбында практикалық семинар-тренинг жүргізеді.