Кітапхананың инвентарлық кітаптары

2017 –ші оқу жылына университеттің кітапхансында  271890 дана оқу, оқу-әдістемелік қор бар оның 240996 данасы мемлекеттік тілде;

Кітаптар кітапхана талаптарына сай мөрленіп, әр сала бойынша жинақталған және тіркеу кітапшасына енгізілген. Тіркеу кітапшаларының беттері нөмірленіп, байланған, мөрмен куәландырылған.