Оқу залы

Кітапхана пайдаланушыларына кітапхана көлемінде баспасөз шығармалары және басқа да құжаттармен шектеулі түрде қамтамасыз етуге жабдықталған зал. Бұл жерде студенттердің сабаққа, оқытушылардың лекцияға дайындалуларына, ғалымдардың диссертация жазуына, жаңа әдебиеттермен танысуларына болады.

Оқу залының кітап қоры энциклопедиялардан, анықтамалық құралдар мен оқулықтардан, кітапхананың ең құнды басылымдарының жиынтығынан құралған.