Үздіктер

Құрметті

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің

профессор- оқытушылар құрамы және студенттер!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.05.2013ж. № 499 қаулысымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» п.п. 88,89,90  негізінде  2015-2016 оқу жылының GPA деңгейінің көрсеткішінен көктемгі емтихан сессияның талдауы бойынша офис-тіркеуші академиялық топтардың, мамандықтардың, факультеттерінің, сонымен бірге күндізгі оқу түріндегі ең үздік студенттерді ұсынады:

Үздік факультет

Үздік мамандықтары

Үздік академиялық тобы

Үздік студенттер

 

Құрметті

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің

профессор- оқытушылар құрамы және студенттер!

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.05.2013ж. № 499 қаулысымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» п.п. 88,89,90  негізінде  2016-2017 оқу жылының GPA деңгейінің көрсеткішінен қысқы емтихан сессияның талдауы бойынша офис-тіркеуші академиялық топтардың,мамандықтардың, факультеттерінің, сонымен бірге күндізгі оқу түріндегі ең үздік студенттерді ұсынады:

Үздік факультет

Үздік мамандықтары

Үздік академиялық тобы

Үздік студенттер